Rozbiórki i wyburzenia metodą mechaniczną


Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Fortis oferuje usługi w zakresie: wyburzania wszelkiego typu konstrukcji budowlanych lądowych i wodnych. Wyburzenia i rozbiórki przeprowadzamy za pomocą metody mechanicznej lub metody bezinwazyjnej (przy użyciu materiałów pęczniejących). Prowadzimy także prace w utrudnionych warunkach. Nasi pracownicy posiadają wszystkie uprawnienia budowlane pozwalające na przeprowadzanie rozbiórek.

Posiadamy specjalistyczne maszyny do tego typu prac:

 • ładowarki
 • samowyładowcze samochody
 • kruszarki do gruzu

Zalety naszych usług:

 • szybkość
 • niezawodność
 • zachowanie wszelkich norm BHP
 • utylizacja odpadów
 • doświadczenie

Przeprowadzamy wyburzenia wszelkich elementów wykonanych z:

 • cegły
 • kamienia
 • betonu
 • żelbetu
 • pozostałych materiałów mających zastosowanie w budownictwie

Elementy poddawane rozbiórce:

 • drzwi i okna
 • dachy
 • podłogi
 • ściany
 • fundamenty
 • schody
 • szyby windowe
 • pozostałe elementy konstrukcyjne

Po wyburzeniu dokonujemy wyrównania oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Poza wspomnianymi usługami oferujemy również: cięcie konstrukcji żelbet , wywiercanie otworów metodą diamentową oraz recykling gruzu.

2008 - Kopalnia Surowców Skalnych, Bartnica 70, 57-451 Świerki
Rozbiórka budynków Sortowni i zbiorników żelbetowych w Kopalni GABRA SŁUPIEC w Nowej Rudzie image-1
2008 - Tobruk, ul. Świętopełka 5/6, 70-210 Szczecin
Roboty rozbiórkowe starych obiektów, nawierzchni, instalacji. Roboty budowlano - montażowe pawilonów handlowych. Roboty instalacyjne, wykonanie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z przełączami. Wykonanie nawierzchni chodników i placów wraz z odnowieniem terenu na terenie targowiska TOBRUK w Szczecinie.
2008 - Spółka Manhattan, ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin
Przebudowa targowiska Manhattan
2008 - Instal - Białystok S.A., ul. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok
Rozbiórka budynku magazynowo - produkcyjnego dwukondygnacyjnego o konstrukcji słupowo - ryglowej. Ściany zewnętrzne osłonowe z płyt prefabrykowanych żelbetonowych, wewnętrzne działowe ceramiczne. Odcięcie wyburzonego obiektu od mediów oraz wykonanie tymczasowych sieci: wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, koniecznych do zasilania placu budowy. Rozbiórka placów betonowych. Recykling gruzu na kruszywo budowlane ( 4.100 m³).
2008 - AB Budpol, ul. Podchorążych 11, 60-143 Poznań
Demontaż pokrycia z papy oraz płyt azbestowych panelowych (1.800 m²) w Świnoujściu.
2008 - Górażdże Cement S.A., ul. Cementowa 6, 45-076 Opole
Prace demontażowe stalowych zbiorników magazynowych cementu - 6 szt. oraz wyburzenia budynków magazynowych - 2 szt. na terenie Stacji Przesypowej Cementu w Lesznie - Lasocicach.
2007 Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, ul. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek
Wyburzenie fundamentów budynku POLTEGOR ul. Powstańców Śl. 95, we Wrocławiu – ok. 3.200 m³ image-1
2007 - A-Invest-JKW S.K.A., ul. Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk
Demontaż i rozbiórka obiektów na Terenie byłych Zakładów “Biruna” – ok. 12.500 m³ image-1
2007 - Inter-System, ul. Dmowskiego 17b, 50-203 Wrocław
Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej we Wrocławiu- ok.. 3500 m³ gruzu image-1
2007 - Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, ul. Kościuszki 29, 67-100 Nowa Sól
Rozbiórka dachu hali o powierzchni 1200,00 m² na terenie Zakładów „Rokita” w Brzegu Dolnym.
2007 - Contec, ul. Otolińska 21, 09-407 Płock
Rozbiórka obiektów V=2500 m³ - teren Bazy Magazynowej ORLEN nr 92
Rozbiórka obiektów wraz ze zbiornikami V=3000 m³ - teren Bazy Magazynowej ORLEN nr 91 image-1
2007 - Uniserv, ul. ks. mjr. K. Woźniaka 7A, 40-337 Katowice
Wykonanie prac demontażowych i wyburzeniowych celki nr 1 i 2 chłodni wentylatorowej, etap I na terenie firmy KGHM Polska Miedź, o. Huta Cedynia w Orsku. image-1
2007 - Euro-Terminal, ul. Fińska 2, 72-602 Świnoujście
Rozbiórka maszynowni wraz z chłodniczą instalacją amoniakalną oraz odtworzenie i remont nawierzchni nabrzeża.
2007 - Rockwool International, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice
Prace rozbiórkowe Hali magazynowo-Prod.na terenie Zakładu w Małkini Górnej-powierzchnia zabudowy 9.300,00 m², ok. .6000 m³ gruzu.
2006 - Spółka Manhattan, ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin
Budowa targowiska Manhattan
2006 - Kronospan Szczecinek, ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
Rozbiórka budynku w rejonie starych płyt wiórowych, demontaż konstrukcji stalowych. image-1
2006 - Euro-Terminal, ul. Fińska 2, 72-602 Świnoujście
Wyburzenie budynków żelbetowych o konstrukcji słupowo - ryglowej z wypełnieniem ścianami ceramicznymi:
- bud. biurowy trzykondygnacyjny,
- bud. warsztatowo - magazynowy jednokondygnacyjny,
- bud. Chłodni D-2 trzykondygnacyjny (etap II),
Łącznie - 5.500 m³.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (1.024 m²) oraz odtworzenie (zamknięcie ścian) i wykończenie elewacji budynku D-2 części pozostającej do dalszej eksploatacji. Recykling gruzu na kruszywo budowlane.
image-1
2006 - Hochtief Polska, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
Wyburzenie fundamentów, placów i dróg (ok. 16.000 m³) związanych z modernizacją i budową nowej lini produkcyjnej do przeróbki drewna na terenie firmy Kronospan w Szczecinku. image-1
2005 - Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
Wykonanie prac projektowych oraz wyburzenie kotłowni wraz z kotłami , bud. zmiękczalni wody, bud. zaplecza magazynowo-warsztat. ,bud. zbiorników wody oraz komina stalowego o wys. 60 m. z konstrukcją wsporczą. image-1 image-1
2005 - Przedsiębiorstwo Portowe ODRAPORT Sp. z o. o., ul. Jana Sołtana 1, 72-602 Świnoujście
Prace budowlane przy wykonaniu Chłodni Składowej nr 1: wykonanie przyłączy instalacyjnych, budowa placów manewrowych ok. 3 000 m2 wraz z instalacją odwadniającą. image-1
2005 - Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
Kompleksowa rozbiórka obiektów budowlanych i urzadzeń kotłowni "Akademicka" położonych na terenie Zielona Góra.
2004 - Przedsiębiorstwo Portowe ODRAPORT Sp. z o. o., ul. Jana Sołtana 1, 72-602 Świnoujście
Budowa placu manewrowego ok. 6 000 m2 w ramach inwestycji budowy nowej chłodni składowej.
Wymiana posadzki wraz z podbudową w magazynach składowych celulozy ok. 3 000 m2
Prace ziemne i wyburzeniowe, oraz wykonanie nasypu pod budowę nowej chłodni składowej o pow. 7 500 m2
2004 - Instal - Białystok S.A., ul. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok
Prace rozbiórkowe budynku magazynowego wraz z drogami i placami wykonane na terenie Zakładów Płyt Wiórowych w Grajewie. image-1
2003 - Podlaskie Centrum Rolno - Towarowe S.A., ul. Gen. Andersa 40, 15-113 Białystok
Prace wyburzeniowe związane z przekruszeniem gruzu po rozbiórce obiektów budowlanych.
2003 - GEA Polska Sp. z o. o., ul. Wł. Sikorskiego 38, 58-160 Świebodzice
Opracowanie dokumentacji i wyburzenie czterokondygnacyjnego budynku socjalnego o kubaturze - 5 500 m3. Budynek o konstrukcji szkieletowej - żelbetowej, ze ścianami ceramicznymi. Wykonano wyburzenie obiektu wraz z wywozem powstałego gruzu. image-1
2003 - Przedsiębiorstwo Portowe ODRAPORT Sp. z o. o., ul. Jana Sołtana 1, 72-602 Świnoujście
Remont nawierzchni nabrzeża portowego: wykonanie posadzki przemysłowej ok. 2 000 m2 (wyburzenie konstrukcji żelbetowych, roboty ziemne,regulacja torowisk, podbudowa, beton, nawierzchnia)
Wykonanie posadzki przemysłowej w hali magazynu celulozy: 5 450 m2 (wyburzenie konstrukcji żelbetowych, roboty ziemne, podbudowa, beton nawierzchnia)
Opracowanie dokumentacji i wyburzenie budynku biurowego wykonanego w technologii tradycyjnej.
Kubatura 1 300 m3
Wykonano wyburzenie obiektu wraz z przekruszeniem powstałego gruzu na kruszywo
2002 - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane "SAVEX" Sp. z o. o., ul. Słowackiego 9 e, 59-900 Zgorzelec
Wyburzenie trzonu komina żelbetowego o pierwotnej wysokości 150 m. na terenie Elektrowni TURÓW S.A. Wyburzenie trzonu metodą mechaniczną.

KONTAKT z Fortis

BIURO:

ul. Szczecińska 5 lokal 19-21 54-517 Wrocław

SIEDZIBA:

ul. Jemiołowa 68 lokal 8 53-426 Wrocław

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA:

Dominika Igielińska

tel. kom. 506 097 185

KIEROWNIK BUDÓW:

INŻ. Rafał Wiatrowski

tel. 506 018 492

BIURO:

Sebastian Marcinek

tel. 502 570 766